חממת יוצרים

אודות התכנית

המסלול מיועד לסטודנטים בתחילת דרכם בעולם הקולנוע, שנדרשים ליצור סרט גמר כחלק מלימודיהם בבית הספר לקולנוע.

הקרן תומכת בפרויקטים העוסקים בעולם הערכים הציוני-יהודי ובעלי איכות קולנועית גבוהה.

חממת יוצרים

תנאי זכאות לקבלת המלגה

כדי להגיש מועמדות יש למלא את טופס ההגשה באתר.

הנהלת הקרן והלקטורים יבחנו את הבקשות, ויפנו למועמדים המתאימים להמשך התהליך.

שלבי קבלת המענק

1

ההצעות שהוגשו באתר מועברות באופן מרוכז לכל אחד מהלקטורים, שבוחן באופן אישי את ההצעה וכותב חוות דעת מקצועית על ההצעה ברמת התסריט, אפשרויות ההפקה וההפצה, הניסיון המקצועי של הצוות ועוד.

2

בשלב השני: וועדת הלקטורים מתאספת לדיון על כלל הפרוייקטים שהוגשו - הפרוייקטים שקיבלו הערכה גבוהה עולים לשלב הבא ומוזמנים לפגישה עם וועדת הלקטורים.

3

בשלב השלישי: לאחר הפגישות עם היוצרים מתאספת שוב וועדת הלקטורים לקבלת החלטה סופית בנוגע לפרוייקטים שיזכו לתמיכה באותו המועד. הודעה תישלח לכלל הניגשים.

(הקרן רשאית לבצע שינויים בהתאם לשיקול דעתה)

תאריכי הגשה קרובים

2.2.18
2.5.18
2.3.18
הגשות ונהלים