המסך הגדול

אודות התכנית

במסלול זה הקרן תתמוך בסרטים עלילתיים באורך מלא הנמצאים בשלבי הפקה מוקדמים, ומבטאים את ערכי הקרן-  קולנוע איכותי, ציוני ושורשי.

אנו מחפשים סרטים איכותיים בעלי פוטנציאל להגיע למסכים הגדולים ולקהל הצופים בישראל ובעולם.

המסך הגדול

תנאי זכאות לקבלת המלגה

 

כדי להגיש מועמדות יש למלא את טופס ההגשה באתר. דרוש ניסיון קודם בהפקת סרטים עלילתיים.

הנהלת הקרן והלקטורים יבחנו את הבקשות, ויפנו למועמדים המתאימים להמשך התהליך.

שלבי קבלת המענק

1

בשלב הראשון: ההצעות שהוגשו באתר מועברות באופן מרוכז לכל אחד מהלקטורים, שבוחן באופן אישי את ההצעה וכותב חוות דעת מקצועית על ההצעה ברמת התסריט, אפשרויות ההפקה וההפצה, הניסיון המקצועי של הצוות ועוד.

2

בשלב השני: וועדת הלקטורים מתאספת לדיון על כלל הפרוייקטים שהוגשו - הפרוייקטים שקיבלו הערכה גבוהה עולים לשלב הבא ומוזמנים לפגישה עם וועדת הלקטורים.

3

בשלב השלישי: לאחר הפגישות עם היוצרים מתאספת שוב וועדת הלקטורים לקבלת החלטה סופית בנוגע לפרוייקטים שיזכו לתמיכה באותו המועד. הודעה תישלח לכלל הניגשים.

(הקרן רשאית לבצע שינויים בהתאם לשיקול דעתה)

תאריכי הגשה קרובים

2.2.18
2.5.18
2.3.18
הגשות ונהלים