אודותינו

אודות הקרן

יוצרים אלטרנטיבה

קולנוע חדש לישראל

קרן הלל שואפת להוביל שינוי בתעשיית הקולנוע בישראל, ולאפשר ליוצרים המבקשים לבטא ביצירתם תפיסות ערכיות פרו-ציוניות ופרו-יהודיות לקבל במה, כלים מקצועיים והזדמנות אמתית ליצירה משמעותית.

התמיכה ביוצרים שאינם מקבלים כיום הזדמנות לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהצטרף לחוג יוצרי הקולנוע שהגיעו למסך הגדול בשל השתייכותם האידאולוגית לצד ה"לא נכון", מאפשרת את תחילתו של השינוי בתעשיית הקולנוע הישראלי, במרחב התרבותי ובשיח הציבורי בישראל.

מטרות

חזון

הרעיון - הקמת קרן לעידוד יצירה ערכית, ציונית ויהודית

הקרן שאנו מבקשים להקים ועוד תוכן להמחשה התמיכה ביוצרים שאינם מקבלים כיום הזדמנות לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהצטרף לחוג יוצרי הקולנוע שהגיעו למסך הגדול בשל השתייכותם האידאולוגית לצד ה"לא נכון", מאפשרת את תחילתו של השינוי בתעשיית הקולנוע הישראלי, במרחב התרבותי ובשיח הציבורי בישראל.

חברי הנהלה

טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חבר הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חברת הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חבר הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חברת הנהלה

ידידי הקרן

טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חבר הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חברת הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חבר הנהלה
טקסט להמחשה בלבד ועוד קצת טקסט אני לא יודע כמה כבר ייכנס בעיגול הקטן הזה

לורם איפוסום

חברת הנהלה